Apie mus

Nuo 1994 metų… ir su kiekviena nauja diena mes – aukštos kvalifikacijos specialistai, dar labiau patyrę, dar daugiau sugebantys, atidūs mūsų klientų poreikiams, gebantys priimti palankiausius sprendimus, taupūs Jūsų laiko ir finansų atžvilgiu.

Nuo 1994 metų… tiesiog su mumis ramiau…

Įdiegta UAB „HOFA“ transporto valdymo sistema

kuriame-lietuvos-ateitix539

UAB „HOFA“ įgyvendino projektą „UAB „HOFA“ verslo produktyvumo bei konkurencingumo didinimas, diegiant transporto valdymo sistemą“ (toliau – Projektas), projekto kodas VP2-2.1-ŪM-02-K-03-148, dalinai finansuojamą Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas bei Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-02-K priemonę „E-verslas LT“.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įdiegta specifinius įmonės poreikius atitinkanti procesų valdymo sistema, kuri suteikė galimybę kompleksiškai valdyti 6 veiklos procesus: 1. Užsakymų-pardavimų valdymo optimizavimas; 2. Klientų valdymo, komunikavimo procesas; 3. Paslaugų teikimo proceso optimizavimas; 4. Finansų valdymas; 5. Serviso proceso valdymas; 6. Atsargų valdymas.

Svarbiausia projekto įvykdymo pasekmė – visų šių sistemų integracija į vieną darniai veikiančią sistemą.

Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2012 m. birželio 01 d., baigtas – 2013 m. rugsėjo 30 d. Projekto biudžetas – 86694,86 EUR, neįskaitant PVM.

Įdiegus organizacijoje verslo valdymo sistemą yra užtikrintas racionalesnis darbo laiko ir finansinių išteklių paskirstymas, o tai pagerina įmonės darbo našumą, kas savo ruožtu didins įmonės konkurencingumą rinkoje.